Giải thưởng

Gải thưởng "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2016"

Gải thưởng "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2016"

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Cúp vàng “Thương hiệu Ngành Xây dựng - Bất Động Sản”.

Cúp vàng “Thương hiệu Ngành Xây dựng - Bất Động Sản”.

Giải “Sao Vàng Đất Việt - 2010” của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Giải “Sao Vàng Đất Việt - 2010” của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp.HCM.