TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Tập đoàn Đất Xanh và Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE đã hợp tác trong dự án: Dat Xanh Office

tòa nhà đất xanh