TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Ngoài hợp tác trong các dự án bất động sản bên trên, Tập đoàn Đất Xanh và Công ty kiểm định xây dựng Sài Gòn đã hợp tác trong dự án Dat Xanh Office

tòa nhà đất xanh