Công bố thông tin

Xem theo năm:
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết HĐQT số 14 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 31/05/2018
NQ HĐQT số 13 thông qua tái cấu trúc mảng KD dịch vụ BĐS của Tập đoàn; góp vốn mua CP trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Cty CP DV BĐS Đất Xanh; chuyển nhượng toàn bộ CP thuộc sở hữu của DXG tại các cty con cho Cty CP DV BĐS Đất Xanh 31/05/2018
Nghị quyết HĐQT số 12 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 31/05/2018
Nghị quyết HĐQT số 11 thông qua giải thể Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 31/05/2018
Nghị quyết HĐQT số 10 thông qua việc sửa đổi Quy chế ESOP ban hành theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐQT ngày 08/08/2017 16/05/2018
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN chào bán số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/09/2016 16/05/2018
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 10/05/2018
Nghị quyết HĐQT số 9 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 10/05/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 10/05/2018
Thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 27/04/2018