Công bố thông tin

Xem theo năm:
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

11/01/2016

Nghị quyết số 56/2015/HĐQT ngày 30/12/2015 thông qua việc cử ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện 499.900 cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần In Nông nghiệp (chiếm 99,98% vốn điều lệ Công ty Cổ phần In Nông nghiệp).

30/12/2015

Nghị quyết số 55/2015/HĐQT ngày 30/12/2015 thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

30/12/2015

Nghị quyết số 54/2015/HĐQT ngày 14/12/2015 thông qua nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần In Nông nghiệp để nhận quyền phát triển Dự án Chung cư - Văn phòng - Trung tâm Thương mại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức 14/12/2015
Nghị quyết số 52/2015/HĐQT ngày 08/12/2015 thông qua việc cử Ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện 99,96% phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát thay cho Ông Nguyễn Mạnh Thông 08/12/2015
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 10/11/2015
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung ESOP 2015 03/11/2015
Nghị quyết số 49 thông qua việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 29/10/2015
TB về ngày đăng ký cuối cùng 12/11/2015 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 29/10/2015
TB hủy ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2015 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 29/10/2015