Công bố thông tin

Xem theo năm:
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết HĐQT số 26 thông việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần T&H Hạ Long để triển khai Dự án Tuần Châu 17/05/2017
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo GCN chào bán số 54/GCN-UBCK ngày 06/09/2016 17/05/2017
Nghị quyết số 25 của HĐQT về việc điều chỉnh nội dung Mục 1: Tên Công ty của Nghị quyết HĐQT số 23/2017/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017 thông qua việc thành lập pháp nhân để thực hiện đầu tư Dự án Khu dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Opal Ocean View tại xã Duy Hải 10/05/2017
Nghị quyết số 24 của HĐQT về việc cho công ty con và công ty liên kết vay 05/05/2017
Nghị quyết số 23 của HĐQT về việc thành lập công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Nam 05/05/2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 26/04/2017
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

26/04/2017

Nghị quyết HĐQT số 22 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 26/04/2017
Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giai đoạn 1 14/04/2017
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 13/04/2017