Công bố thông tin

Xem theo năm:
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết HĐQT số 34 thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 13/10/2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 13/10/2017
Nghị quyết HĐQT số 33 thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 08/08/2017
Nghị quyết HĐQT số 32 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 08/08/2017
Nghị quyết HĐQT số 31 thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư LDG phát hành cho nhà đầu tư chiến lược 31/07/2017
Hướng dẫn thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với cổ đông chưa lưu ký
Nghị quyết HĐQT số 30 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2017 23/06/2017
Nghị quyết HĐQT số 29 thông qua việc thành lập pháp nhân để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án tại Khu đất tại phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức 16/06/2017
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 13/06/2017
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 07/06/2017