Công ty CP Đầu tư đất Viễn Đông


Địa chỉ trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: 08.38477498

Fax: 08.38365040

Website: Đang cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0305442482 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/12/2007.

Ngành nghề hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn đấu thầu, lập dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông quan niệm rằng thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu và lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Phấn đấu đưa Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, mang đến những sản phẩm khác biệt tối ưu cho khách hàng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và phát triển.