Giải thưởng

Top 150 Doanh Nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Top 150 Doanh Nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Top 10 chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam năm 2017

Top 10 chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam năm 2017

Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Giấy khen của Sở Xây Dựng Tp.HCM

Giấy khen của Sở Xây Dựng Tp.HCM

DNNY Đạt chuẩn công bố thông tin

DNNY Đạt chuẩn công bố thông tin

Bằng khen "Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh"

Bằng khen "Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh"