Giải thưởng

Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Giấy khen của Sở Xây Dựng Tp.HCM

Giấy khen của Sở Xây Dựng Tp.HCM

DNNY Đạt chuẩn công bố thông tin

DNNY Đạt chuẩn công bố thông tin

Bằng khen "Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh"

Bằng khen "Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh"

Giải thưởng "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2016"

Giải thưởng "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2016"

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam