Giải thưởng

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018

Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang

Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang

Top 50 Doanh nghiệp Việt thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn

Top 50 Doanh nghiệp Việt thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017