Giải thưởng

Giải thưởng doanh nghiệp có quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2018

Giải thưởng doanh nghiệp có quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2018

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Giải thưởng Vietnam Property Awards 2018

Giải thưởng Vietnam Property Awards 2018

Top 50 Doanh nghiệp Việt thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn

Top 50 Doanh nghiệp Việt thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017