Giải thưởng

Cúp vàng “Thương hiệu Ngành Xây dựng - Bất Động Sản”.

Cúp vàng “Thương hiệu Ngành Xây dựng - Bất Động Sản”.

Giải “Sao Vàng Đất Việt - 2010” của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Giải “Sao Vàng Đất Việt - 2010” của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp.HCM.