Giải thưởng

Giải thưởng “Thương hiệu uy tín chất lượng 2012” - Mạng Doanh nghiệp Việt Nam.

Giải thưởng “Thương hiệu uy tín chất lượng 2012” - Mạng Doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM.

Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM.

Doanh nhân trẻ tài năng của giải thưởng “Top 100 Phong cách Doanh nhân”

Doanh nhân trẻ tài năng của giải thưởng “Top 100 Phong cách Doanh nhân”