Giải thưởng

Giải “Sao Vàng Đất Việt - 2013” của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.

Giải “Sao Vàng Đất Việt - 2013” của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.