Giải thưởng

Giải thưởng "Doanh nghiệp phát triển bền vững 2014".

Giải thưởng "Doanh nghiệp phát triển bền vững 2014".

Giải thưởng “Chỉ số Tín nhiệm Xanh”

Giải thưởng “Chỉ số Tín nhiệm Xanh”

Giải thưởng "Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam" do tạp chí Forbes bình chọn

Giải thưởng "Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam" do tạp chí Forbes bình chọn

Giải thưởng "Doanh nhân trẻ xuất sắc 2014"

Giải thưởng "Doanh nhân trẻ xuất sắc 2014"

Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Tập đoàn Đất Xanh được vinh danh Top 10 Sao Đỏ Việt Nam 2014

Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Tập đoàn Đất Xanh được vinh danh Top 10 Sao Đỏ Việt Nam 2014

Bằng khen Thủ Tướng.

Bằng khen Thủ Tướng.