Giải thưởng

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2015

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2015

Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Chứng nhận "Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam"

Chứng nhận "Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam"

Chứng nhận "Thương hiệu nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương" - 2015

Chứng nhận "Thương hiệu nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương" - 2015

Chứng nhận "Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp 2014".

Chứng nhận "Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp 2014".