Giải thưởng

Bằng khen "Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh"

Bằng khen "Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh"

Giải thưởng "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2016"

Giải thưởng "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2016"

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Top 5 công ty dịch vụ tư vấn, môi giới tốt nhất năm 2016 (do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam - Vietnam Report bình chọn)

Top 5 công ty dịch vụ tư vấn, môi giới tốt nhất năm 2016 (do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam - Vietnam Report bình chọn)