Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản năm 2020 - ANTV

Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản năm 2020 - ANTV

Giới thiệu Tập đoàn Đất Xanh

Giới thiệu Tập đoàn Đất Xanh

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu Opal Boulevard

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu Opal Boulevard

Dat Xanh Group - Hành trình 15 năm hình thành và phát triển

Dat Xanh Group - Hành trình 15 năm hình thành và phát triển

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu dự án Gem Riverside

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu dự án Gem Riverside

Tập đoàn Đất Xanh ký kết chiến lược với gần 20 đối tác lớn

Tập đoàn Đất Xanh ký kết chiến lược với gần 20 đối tác lớn

Đại hội cổ đông năm 2017

Đại hội cổ đông năm 2017

Phóng sự các dự án Tập đoàn Đất Xanh

Phóng sự các dự án Tập đoàn Đất Xanh

Dat Xanh会社はResort Opal Riversideを公表した

Dat Xanh会社はResort Opal Riversideを公表した

ベトナムでトップ10の不動産経営者

ベトナムでトップ10の不動産経営者

Block Pearl Sunview Townのアパートが100%売り切れた

Block Pearl Sunview Townのアパートが100%売り切れた

Gold Hillプロジェクトの土地を購入したお客に土地使用権証明書を渡す。

Gold Hillプロジェクトの土地を購入したお客に土地使用権証明書を渡す。

Khởi công xây dựng cầu Sunview Town

Khởi công xây dựng cầu Sunview Town

Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

Lễ khởi công dự án Sunview Town

Lễ khởi công dự án Sunview Town

Lễ ký kết

Lễ ký kết

Đất Xanh đạt giải Sao Vàng Đất Việt 2010

Đất Xanh đạt giải Sao Vàng Đất Việt 2010