Thông tin tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nộp hồ sơ Ngày hết hạn
1

Nhân viên Kinh doanh

100 Nộp hồ sơ