Quản trị viên tập sự

Chương trình Quản trị viên tập sự 2016 của Tập đoàn Đất Xanh sẽ chính thức khởi động từ ngày 1/6/2016. 

Để ứng tuyển trở thành Quản trị viên tập sự của Tập đoàn Đất Xanh, bạn sẽ thực hiện theo hướng dẫn sau đây: 

Bước 1: Chọn vị trí ứng tuyển phù hợp với bạn 

  • Ứng viên bên ngoài
  • Ứng viên nội bộ (CBNV các Phòng/Ban khác trong hệ thống DXG)

Bước 2: Hoàn tất mẫu đơn ứng tuyển 

Bước 3: Ấn nút "Submit" 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: quantrivientapsu@datxanh.com.vn