Thông tin tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nộp hồ sơ Ngày hết hạn
1

Nhân viên Kinh doanh

100 Nộp hồ sơ
2

Trợ lý Xây dựng Ban TGĐ

01 Nộp hồ sơ
3

Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ

01 Nộp hồ sơ