Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản năm 2020 - ANTV

Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản năm 2020 - ANTV

Giới thiệu Tập đoàn Đất Xanh

Giới thiệu Tập đoàn Đất Xanh

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu Opal Boulevard

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu Opal Boulevard

Dat Xanh Group - Hành trình 15 năm hình thành và phát triển

Dat Xanh Group - Hành trình 15 năm hình thành và phát triển

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu dự án Gem Riverside

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu dự án Gem Riverside

Tập đoàn Đất Xanh ký kết chiến lược với gần 20 đối tác lớn

Tập đoàn Đất Xanh ký kết chiến lược với gần 20 đối tác lớn

Đại hội cổ đông năm 2017

Đại hội cổ đông năm 2017

Phóng sự các dự án Tập đoàn Đất Xanh

Phóng sự các dự án Tập đoàn Đất Xanh

绿地公布Opal Riverside度假区

绿地公布Opal Riverside度假区

越南领先房地产开发商前10名

越南领先房地产开发商前10名

Pearl Sunview Town栋100%公寓已经销售完

Pearl Sunview Town栋100%公寓已经销售完

绿地给Gold Hill项目购买地皮的客户授予土地使用权证明书

绿地给Gold Hill项目购买地皮的客户授予土地使用权证明书

橋樑建設Sunview鎮的開始

橋樑建設Sunview鎮的開始

前50名最好的上市公司越南

前50名最好的上市公司越南

項目奠基儀式Sunview鎮

項目奠基儀式Sunview鎮

簽字儀式

簽字儀式

2010年綠地越南金星獎

2010年綠地越南金星獎

与绿地连接

登记接收新闻

是绿地集团