Video

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu Opal Boulevard

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu Opal Boulevard

Dat Xanh Group - Hành trình 15 năm hình thành và phát triển

Dat Xanh Group - Hành trình 15 năm hình thành và phát triển

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu dự án Gem Riverside

Tập đoàn Đất Xanh khai trương căn hộ mẫu dự án Gem Riverside

Tập đoàn Đất Xanh ký kết chiến lược với gần 20 đối tác lớn

Tập đoàn Đất Xanh ký kết chiến lược với gần 20 đối tác lớn

Đại hội cổ đông năm 2017

Đại hội cổ đông năm 2017

Phóng sự các dự án Tập đoàn Đất Xanh

Phóng sự các dự án Tập đoàn Đất Xanh