Tin tức

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) thành lập Hội đồng chiến lược và thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

03/07/2024
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2024

2024 là năm đầu tiên trong chu kỳ phát triển 20 năm tiếp theo của Tập đoàn Đất Xanh. Do đó, nhằm phát huy tối đa nguồn lực, mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty, Ban lãnh đạo xác định những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các mảng lõi Dịch vụ Bất động sản và Phát triển Bất động sản. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các nền tảng công nghệ phục vụ cho lĩnh vực kinh doanh.

Trong mục tiêu chiến lược dài hạn 2025 – 2035, với định hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực trên cơ sở khai thác thế mạnh, Tập đoàn Đất Xanh sẽ tận dụng các mảng hoạt động cốt lõi hiện có, tạo dựng các thế mạnh và là tiền đề xâm nhập vào thị trường mới trong hệ sinh thái ngành bất động sản.

Do đó, việc chuẩn bị và xây dựng chiến lược kinh doanh thận trọng, linh hoạt là ưu tiên được Ban lãnh đạo Tập đoàn đặt ra. Để xây dựng nền tảng vững chắc cho việc thực hiện chiến lược trung và dài hạn, căn cứ vào Nghị quyết số 13/2024/NQ-DXG/HĐQT ký ngày 3/7/2024, Tập đoàn Đất Xanh công bố việc thành lập Hội đồng chiến lược (HĐCL) – trên vai trò độc lập có nhiệm vụ xây dựng, hoạch định và triển khai chiến lược cho HĐQT, Ban điều hành các vấn đề đầu tư, kinh doanh và quyết sách quan trọng trong mọi hoạt động của Tập đoàn. Từ đó, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; đảm bảo sự hài hòa, công bằng với lợi ích của các bên.

Với chức năng và quyền hạn trên, ông Lương Trí Thìn được HĐQT tin tưởng lựa chọn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐCL của Tập đoàn. Đồng thời, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐCL ban hành các quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng. 

Ông Lương Trí Thìn vẫn là thành viên HĐQT, là cổ đông lớn của Tập đoàn, luôn định hướng chỉ đạo sâu sát để công ty phát triển đúng hướng và vững mạnh.

Trong suốt 20 năm xây dựng và quản trị hệ thống Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn không ngừng đào tạo nguồn nhân sự tinh hoa, phân quyền cho đội ngũ kế thừa. Thành công ấy được khẳng định thông qua hệ thống Đất Xanh phủ rộng, trở thành thương hiệu bất động sản chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn sẽ tập trung hơn cho công tác hoạch định chiến lược chung của Tập đoàn, cũng như xây dựng văn hóa – triết lý doanh nghiệp khác biệt cho hệ thống Đất Xanh.

Ban lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng rằng, sự định hướng kịp thời của HĐCL cho Ban điều hành công ty trong thời gian tới sẽ giúp Tập đoàn Đất Xanh phát huy năng lực tối đa, có cơ sở vững chắc trong mọi quyết sách và nhanh chóng nắm bắt thời cơ trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Nghị quyết cũng thông qua việc HĐQT Tập đoàn Đất Xanh thống nhất bầu ông Lương Ngọc Huy trở thành tân Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Lương Trí Thìn, từ ngày 3/7/2024. Gia nhập Tập đoàn Đất Xanh trên cương vị là Quản lý cao cấp của Bộ phận Đầu tư của Tập đoàn, ông Lương Ngọc Huy từng đảm nhiệm các chức năng quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, bao gồm xúc tiến đầu tư và pháp lý đầu tư - xây dựng.

Trở thành Chủ tịch HĐQT, Ông Lương Ngọc Huy nhận trách nhiệm thực thi các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành bao gồm: lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Tập đoàn Đất Xanh khẳng định, các triết lý, chiến lược kinh doanh của Tập đoàn không thay đổi. Trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị sẽ tập trung hoàn thiện hơn nữa quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên trong Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh, bảo vệ tối đa lợi ích cổ đông, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2024.


Tin tức khác

Chủ tịch Lương Trí Thìn: “Tập đoàn Đất Xanh đang chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng cho chu kỳ phát triển trong trung và dài hạn”

Chủ tịch Lương Trí Thìn: “Tập đoàn Đất Xanh đang chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng cho chu kỳ phát triển trong trung và dài hạn”

03/07/2024
Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phát triển lớn của Tập đoàn trong trung và dài hạn, ông Lương Trí Thìn sẽ chuyển giao chức vụ Chủ tịch HĐQT để giữ chức Chủ tịch Hội đồng chiến lược, hướng đến mục tiêu hoạch định mô hình quản trị Tập đoàn theo tiêu chuẩn quốc tế.
Chủ tịch Đất Xanh Group Lương Trí Thìn: “Tôi sẽ tập trung vào công tác điều hành xây dựng, hoạch định và triển khai chiến lược cho những ‘cuộc chơi’ lớn hơn trên toàn hệ thống”

Chủ tịch Đất Xanh Group Lương Trí Thìn: “Tôi sẽ tập trung vào công tác điều hành xây dựng, hoạch định và triển khai chiến lược cho những ‘cuộc chơi’ lớn hơn trên toàn hệ thống”

03/07/2024
2024 là năm đầu tiên trong chu kỳ phát triển 20 năm tiếp theo của Tập đoàn Đất Xanh. Nói về định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Chủ Lương Trí Thìn cho biết Đất Xanh Group sẽ có những thay đổi mang tính chiến lược về kế hoạch kinh doanh, phát triển dự án cũng như bộ máy nhân sự.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh Lương Trí Thìn: “Chuẩn bị tâm thế mới sẵn sàng cho chiến lược mới”

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh Lương Trí Thìn: “Chuẩn bị tâm thế mới sẵn sàng cho chiến lược mới”

03/07/2024
ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tập đoàn Đất Xanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lương Trí Thìn bày tỏ nhiều kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng trong năm nay. Tham vọng đi kèm nhiều thách thức, và theo ông, Đất Xanh đủ khả năng thực hiện những mục tiêu đó vì đã chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực nhân sự với đội ngũ CEO đầy tài năng.
ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Đất Xanh 2024: Hướng đến phát triển bền vững, gia tăng hoạt động các lĩnh vực cốt lõi, tập trung hoàn thiện pháp lý 8 dự án, tìm kiếm và mở rộng quỹ đất.

ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Đất Xanh 2024: Hướng đến phát triển bền vững, gia tăng hoạt động các lĩnh vực cốt lõi, tập trung hoàn thiện pháp lý 8 dự án, tìm kiếm và mở rộng quỹ đất.

19/04/2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Dat Xanh Group, mã chứng khoán DXG) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo hình thức trực tuyến.