Cổ phiếu

DXG và công chúng

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tiếp tục tăng vốn tại công ty con Bất động sản Hà An

26/05/2020
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – sàn HOSE) vừa có công văn giải trình kết quả lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 giảm tới gần 120 tỷ đồng, tương ứng giảm 27,71% so với quý IV/2018.
Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tiếp tục tăng vốn tại công ty con Bất động sản Hà An

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019, Đất Xanh đạt doanh thu gần 2.017 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 532 tỷ đồng, giảm hơn 24%; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 309,58 tỷ đồng, giảm tới gần 120 tỷ đồng, tương ứng giảm 27,71% so với quý IV/2018.

Đất Xanh cho biết, nguyên nhân khiến lơi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm mạnh là do giá vốn hàng bán tăng mạnh, gấp hơn 2,7 lần lên 1.965 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 6,67%, xuống 951 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, trong quý IV/2019, Công ty còn phải khấu trừ khoản chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 154 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.
 
Luỹ kế cả năm, DXG ghi nhận doanh thu gần 5.815 tỷ đồng, tăng 25,19% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế 1.886 tỷ đồng, tăng 9,46% so với năm trước. So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra trước đó là doanh thu 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng, năm qua, Công ty lần lượt vượt 16,3% và 57,17% các mục tiêu.
 
Trong cơ cấu doanh thu, mảng môi giới vẫn đóng góp tỷ trọng cao nhất với 48,87%, đạt hơn 2.842 tỷ đồng; tiếp theo là mảng bán căn hộ và đất nền có tỷ trọng 35,73%, với doanh thu đạt 2.078 tỷ đồng; còn mảng hợp đồng xây dựng đóng góp hơn 894 tỷ đồng.
 
Trên thị trường, đóng cửa phiên 21/1, DXG tiếp tục điều chỉnh nhẹ khi giảm 0,4% xuống mức 12.850 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt 1,62 triệu đơn vị.
 
Theo Tin Nhanh Chứng Khoán

BÀI VIẾT KHÁC